Svenska Golfkrögare

SVENSKA
GOLFKRÖGARE

Svenska Golfrestauranger (SGR) organiserar nätverk/träffar mellan golfkrögare. SGR förhandlar även fram väldigt fina ramavtal för sina medlemmar som ofta innehåller Sveriges bästa priser på mat & dryck från leverantörer/grossister. SGR hjälper dessutom sina medlemmar med avtalsfrågor etc speciellt för golfkrögare och deras situation och förutsättningar.

MER INFORMATION INOM KORT